Wikileaks.se

Ursprungliga Wikileaks.se finns inte längre kvar, men tack vare regelbundna donationer från ett svenskt kasino, har vi nu de resurser som krävs för att återskapa hemsidan. Vårt mål är att den nya sidan ska vara en kopia av ursprungliga Wikileaks.se och att all information som kunde hämtas därifrån, även ska kunna hämtas härifrån. Då det är ett digert och tidskrävande arbete, ber vi er om överseende och tålamod under tiden den nya sidan byggs upp.

… could become as important a journalistic tool
as the Freedom of Information Act.
— Time Magazine
WikiLeaks

global defense of sources and press freedoms, circa now—

13 November 2013

Have documents the world needs to see?

We help you safely get the truth out.

We are of assistance to peoples of all countries who wish to reveal unethical behavior in their governments and institutions. We aim for maximum political impact.

Vi vill rikta ett speciellt tack till Topp Finans som med hjälp av regelbundna donationer lyckas hålla Wikileaks igång.